fbpx

Regulament campanie – ,,100% REDUCERE”

Actualizare, 18.01.2021

Întrucât ne aflăm în continuare sub semnul incertitudinii în ceea ce privește evoluția răspândirii virusului SARS COV 2, am luat decizia ca tragerea la sorți pentru campania „ 100% Reducere” să se desfășoare în mediul online, prin intermediul site-ului RANDOM.ORG. Tragerea la sorți și desemnarea câștigătorului vor avea loc joi, 21.01.2021, LIVE pe pagina de Facebook Bucătării Cangur.

  1. Organizatorul si regulamentul

(1) Promoția este organizată si desfășurată de către Atelierele de Bucătării Cangur S.R.L. , înmatriculată la nr. J17/932/2019 in Registrul comerțului, cod unic de înregistrare 41048235 , cu sediul in Tecuci, str. Hrisanti Ionita, nr. 11A, corp C1, camera 1, parter, jud. Galați, cod postal 805300, având cod IBAN nr. RO22BTRLRONCRT049893040 deschis la Banca Transilvania , reprezentată de Bostan Doru în calitate de Administrator, denumit în continuare „ORGANIZATOR”;

(2) Participanţii la promoție sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament al promoției ,,100% REDUCERE” (denumit în continuare „Regulamentul”);

(3) Regulamentul se pune la dispoziția oricărei persoane interesate, în mod gratuit, pe site-ul www.bucatariicangur.ro, în permanenţă, pe durata promoției ,, 100% REDUCERE ”;

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiţia anunţării prealabile, pe contul de Facebook Bucatarii Cangur cu minimum o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

  1. Teritoriul şi durata de desfăşurare a promoției ,, 100% REDUCERE ”

(1) promoția este organizată pentru toți clienții Atelierele de Bucătării Cangur S.R.L. care au semnat contracte de achiziție mobilă de bucătărie în perioada campaniei promoționale ,,100% REDUCERE ”;

(2) campania începe în data de 01 Februarie 2020 şi se va încheia pe 20 Decembrie 2020;

(3) După data încheierii campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării campaniei.

  1. Dreptul de participare

(1) La campanie pot participa cu sanse egale toate contractele semnate pentru achiziția mobilei de bucătărie în cadrul promoției,  in perioada 01 Februarie 2020 – 20 Decembrie 2020, ce au avansul plătit, chiar dacă mobila nu a fost încă livrată sau instalată – avansul minim fiind de 70% din valoarea contractului;

(2) în momentul extragerii fiecare client, participant la tombolă va putea verifica numele introdus pentru extragere;

(2) nu sunt eligibili pentru a participa la campania promoțională angajații Organizatorului, angajații agențiilor implicate și nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinți, frați/surori, soț/soție).

  1. Procedura campaniei ,,100% REDUCERE”

(1) La tombolă participă toate contractele pentru achiziția mobilei de bucătărie, semnate în perioada 01 Februarie 2020 – 20 Decembrie 2020, exclusiv contractele care prevăd achiziția de elctrocasnice incorporabile de la Atelierele de Bucătării Cangur;

(2) dacă un client achiziționeaza mai multe bucătării, în perioada 01 Februarie 2020 – 20 Decembrie 2020, conform regulamentului  promoției, fiecare contract se înscrie separat în cadrul promoției cu sansă egală;

(3) contractele doar pentru mobila de bucătărie, care au incluse accecesorii si organizatoare in mobila, participă la tombolă;

(4) contractele semnate exclusiv pentru accesorii, organizatoare, electrocanice sau alt mobilier decât cel destinat bucătăriei nu participă la tombolă;

(5)participantii își dau acordul, implicit, ca testimonialele, fotografia sau fotografiile/video-urile, realizate cu ocazia acordării premiului sau în timpul instalării mobilei, să fie folosite de către Atelierele de Bucătării Cangur în scopuri de promovare atât online cât și offline (Facebook, print, outdoor, video sau orice alt suport destinat promovării comerciale);

(6) tragerea la sorți și desemnarea castigatorului se va face prin tombola organizată în luna Ianuarie 2021, în  prezența tuturor celor care au semnat contract cu Atelierele de Bucătării Cangur până la data terminarii promoției ,,100% REDUCERE”. Toți participanții vor fi anunțați cu minim 10 zile înaintea extragerii despre Ora, Data și Locul extragerii. Contractantul poate împuternici pe o persoană care să fie prezentă la eveniment;

(7) câstigătorul declarat în urma extragerii la sorți are obligația de a participa la realizarea unor testimoniale.

  1. Plata / Returnarea

(1) suma returnată nu poate depăsi valoarea contractului și reprezintă 100% din valoarea  pe care clientul deja a efectuat-o ca plată către Atelierele de Bucătării Cangur,  excepție fiind blatul și placarea peretelui, poziții care nu cad sub incidența promoției, dacă nu au fost achiziționate prin intermediul Atelierele de Bucătării Cangur;

(2) în cazul în care contractul declarat castigător în urma extragerii a fost achitat integral și instalarea mobilei a fost efectuată, Atelierele de Bucătării Cangur va returna valoarea sumei avansului la contract, în maxim 30 zile de la data extragerii;

(3) în cazul în care instalarea înca nu s-a efectuat și contractul nu a fost achitat integral, returnarea se va aplica pe factura finală post-instalare iar suma care va trebui returnată către client se va transfera în maxim 30 zile de la finalizarea instalării bucătăriei;

(4) după extragerea contractului căștigător, se va întocmi de către organizator un Proces Verbal de desemnare a câștigătorului, ce se va semna împreuna cu  câștigătorul;

(5) câştigătorul îşi asumă întreaga responsabilitate prin participarea la aceasta promoție;

(6) de asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de vreun premiu. Căştigătorul îşi asumă întrega răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu acesta;

  1. Dreptul la imagine

Acordarea premiului corespunzător campaniei ,,100% REDUCERE” poate fi un eveniment public. Participarea la promoție constituie acordul participanţilor referitor la faptul că 3 fotografii și testimonialul realizate cu ei în timpul campaniei ,,100% REDUCERE”, inclusiv în timpul derulării contractului, pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanţilor către Organizator pe teritoriul României pentru o durata de 50 de ani. Materialele (video, photo, audio etc.) obținute în cadrul campaniei ,,100% REDUCERE” pot fi folosite de către Organizator în materiale de promovare atât în mediul online cât și offline (radio, print, TV, LED etc.)

  1. Protecţia datelor cu caracter personal

Oranizatorul ia măsuri pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2018. Detalii regăsiți în Politica de Confidențialitate disponibilă pe site-ul nostru. Conform Regulamentului UE 679/2018, beneficiaţi de următoarele drepturi: acces la datele cu caracter personal prelucrate, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării, retragerea consimțământului, opoziție cu privire la prelucrarea datelor, obiect împotriva unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, portabilitatea datelor și Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la conducerea ORGANIZATORULUI, la adresa de mail contact@bucatariicangur.ro

  1. Încetarea înainte de termen a campaniei ,,100% REDUCERE”

(1) promoția poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua promoția;

(2) Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente;

(3) În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către participanţii la promotie, după cum nu este ţinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

  1. Litigiile şi legea aplicabilă

(1) Eventualele reclamaţii ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului şi vor fi soluţionate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu dreptul comun;

(2) Legea aplicabilă este legea română.

 

Atelierele de Bucătării Cangur S.R.L.

Bostan Doru

Deschide chat-ul
Sună acum!
Salut. Te putem ajuta?

Acest website foloseste cookie-uri proprii, cat si cookie-uri adaugate de terti pentru a va furniza o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului dvs. Mai multe detalii, aici.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close